Zásady ochrany osobních údajů

 


Předmluva
Provozovatel portálu houba.info věnuje velké úsilí ochraně osobních údajů. Osobní údaje chráníme před neoprávněným použitím celou řadou specializovaných technologií a postupů. Níže uvedený text objasňuje systém a důvody shromažďování osobních údajů, včetně jejich využívání provozovatelem portálu houba.info.
 
Použití a shromažďování osobních údajů
V rámci Vašeho užívání těchto webových stránek nám poskytujete osobní údaje, které nám umožňují Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktů nebo služby, které jste si vyžádali (objednávání e-mailových zpravodajů, informace o novinkách apod.). Shromažďované údaje obsahují základní údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení, titul, název společnosti, telefon, e-mail, adresu příp. další doplňující údaje). Provozovatel portálu houba.info může shromažďovat i informace, které se týkají návštěvnosti webové prezentace především s ohledem na to, kdo a kdy na web přistupuje, z jaké IP adresy tak činí, které části webové prezentace otevírá apod. Tyto informace slouží především ke zkvalitnění našich služeb, zlepšení webové prezentace a analýze vývojových trendů. Obecně platí, že shromážděné osobní údaje na portálu houba.info budou využity k jeho bezproblémovému provozu a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali, nebo ke kterým jste dali souhlas. Uživatel portálu houba.info má právo písemně požadovat odstranění osobních údajů z databáze.
 
Zabezpečení osobních údajů
Ochraně vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost, přičemž využíváme řadu moderních technologií a pracovních postupů. Získané osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou patřičně zabezpečeny proti zneužití. S údaji pracují pouze ti pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni.
 
Soubory cookie
Na webových stránkách houba.info mohou být používány soubory cookie. Tyto soubory nám anonymně shromažďují údaje, které následně využíváme ke zkvalitnění našich služeb. Díky souborům cookie získáváme lepší informace o tom, jak pomoci zlepšit chod našich webových stránek, jejich struktury a napomáhají Vám v lepší průchodnosti při Vaší opakované návštěvě na našem webu. Informace získané pomocí souborů cookie jsou zcela anonymní, ale pokud nechcete, abychom tyto informace získávali, můžete je odmítnout vypnutím ve Vašem prohlížeči. Pakliže však odmítnete přijímat soubory cookie je pravděpodobné, že některé části naší webové prezentace nebudou pracovat korektně.
 
Aktualizace
S ohledem na skutečnost, že toto prohlášení může být příležitostně aktualizováno resp. doplněno o nové skutečnosti, doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli dostatečně informováni o nových skutečnostech a změnách, které pro ochranu Vašich osobních údajů provádíme.
 
Kontaktní informace a aktualizace tohoto prohlášení
V případě jakýchkoliv dotazů, námětů nebo připomínek nás laskavě kontaktujte na níže uvedené adrese. Vaše náměty budeme analyzovat a v akceptovatelné míře se je pokusíme aplikovat, abychom zlepšili kvalitu našich služeb.